Till navigation Till innehåll (s)

Ledarskap i Sollentuna

Som chef i Sollentuna kommun erbjuds du ett roligt, stimulerande och utmanande uppdrag. Vi arbetar för att utveckla Sollentuna till Sveriges mest attraktiva kommun. Vi vill bli lite bättre varje dag.

Vi vill att våra chefer ska trivas och utvecklas och vi satsar mycket på utbildning, stöd och nätverkande. Omvärldsbevakning är ett prioriterat område och vi ger dig möjligheten att tillsammans med kollegor besöka andra organisationer för att ta del av goda exempel. 

”Här har man möjlighet att påverka – från en idé till dess att det blir verklighet”, citat från en av våra chefer.

Att leda för framgång

För att göra Sollentuna till Sveriges mest attraktiva kommun arbetar vi med ett utvecklat ledarskap. Genom att leda utifrån fyra dimensioner kommer du att bidra till att vi når målet:

  • den egna verksamheten
  • det interna samspelet
  • den strategiska helhetssynen
  • det externa omvärldsperspektivet.

Våra kärnvärdena är NAV - nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. De speglar vår kultur och skapar en gemensam syn och dialog kring vilka normer som är viktiga för oss.

Ledarskapsmodell

I Sollentuna kommun arbetar vi enligt det transformerande och positivt transaktionella ledarskapet. En modell som dominerat forskningen de senaste decennierna. Det innebär att du som chef hjälper dina medarbetare genom att stödja deras inre motivation, effektivitet och engagemang.   

Ledarutveckling

Genom vårt program för ledarutveckling får alla chefer kunskap och träning i hur man kan:

  • arbeta positivt med avvikelser
  • förstärka önskvärt beteende
  • agera som en förebild och visionär
  • stimulerar till nytänkande och utmanar befintliga arbetsprocesser
  • frigöra individers handlingskraft och hur man uppmuntrar
  • skapa en positiv atmosfär.

Under utbildningen ingår också ett särskilt moment om team och ledningsgrupper.  

Mer läsning för dig