Till navigation Till innehåll (s)

Buller från verksamheter

Har du en verksamhet som låter högt och som kan störa boende eller andra? Du är enligt lag ansvarig för att inte störa omgivningen och är skyldig att utreda de störningar som din verksamhet orsakar. Du ska också bekosta och vidta åtgärder för att minska ljudet.

Fastighetsägaren eller verksamheter kan föreläggas att utföra och bekosta  bullerutredningar och åtgärder, om miljö- och klimatnämnden kräver det.

Råd om höga ljudnivåer - Folkhälsomyndigheten

Vid fråga om buller utanför bebyggelsen gäller bland annat Naturvårdsverkets vägledning för industribuller och annat verksamhetsbuller.

Buller från industrier - Naturvårdsverket