Till navigation Till innehåll (s)

Vandra i Törnskogen

Törnskogen är ett omtyckt strövområde. Här finns två stora leder, Törnskogen runt på 9 kilometer och Långbroleden, som går genom reservatet, från norr till söder. Här finns ett nät av stigar. Längs Norrvikens strand går även mindre stigar.

Att ströva i Törnskogen ger känslan av storskog och vildmark.

Naturkartan - Törnskogen

Södra Törnskogens naturreservat

Adress
Entréer via Frestavägen och Grönanvägen. Även entré från Upplands Väsby. I bostadsområdet Vaxmora finns ett begränsat antal parkeringsplatser. Entrén från Solängsvägen är mest tillgänglig. Härifrån går en bred grusväg fram till Vaxmora torp med anpassat utsiktsplats med grill och utedass.

Törnskogen brukar kallas Sollentunas vildmark. Vi arbetar för att göra Törnskogen mer tillgänglig. Du kan ta dig fram till Vaxmora torp från bostadsområdet Vaxmora med barnvagn, permobil och rullstol.

Välkommen till våra rastplatser med grillar. Här finns fem grillplatser. Vid Vaxmora torp finns också ett fint torrdass som är tillgängligt för dig med rullstol.

Grillplatser i naturreservaten

Stigar och vandringsleder

Törnskogen runt

Törnskogen runt är en rundslinga på cirka 9 km. Utmed leden finns ett vindskydd och flera grillplatser. Startpunkter finns vid Båtsmansvägen, Porsvägen, Vaxmora torp, Grönan, Grönanvägen vid Kohlstadalens åkrar, parkeringen vid infarten under Norrortsleden och blågröna stråket vid Snuggabäcken. Vill du starta från Väsbys del av Törnskogen så finns en anslutande stig från parkeringen norr om Nyby.

För dig som åker kollektivtrafik kan du ta:

  • Buss 527 till Vaxmora Porsvägen eller till Norrsättra verksamhetsområde.
  • Buss 684 stannar vid Vid Fornboda i Upplands Väsby. Därifrån kan du vandra Fornstigen som är cirka 1,5 km och sedan växla över till Törnskogen runt.

Bred stig till Vaxmora torp 

Den breda skogsstigen från bostadsområdet Vaxmora är 700 meter lång. En bit in finns en utsiktsplats med vy över Norrviken och sittplatser. Vid Vaxmora torp finns en grillplats med bord, bänkar ch handikapptoalett. Allt anpassat till dig som tar dig fram med hjälp av hjul.

Stigen har ett jämnt och fast underlag men det finns några ganska långa och branta backar på väg mot torpet.  Du kan parkera din bil vid Vaxmora förskola och promenera några hundra meter förbi den lilla fotbollsplanen. Du går in i reservatet i den nordvästra delen av fotbollsplanen. 

Långbroleden

Den vikingatida Långbroleden går norrut från Gustavsbergsleden. Leden har gråa symboler och med ledens namn på.

Virtuell tur i Törnskogen

Uppleva naturen från ovan och flyg in och titta närmare på olika besöksmål. Guiderna är skapade med VR-teknik i 360 graders vinkel. Det gör att du kan rotera och utforska varje bild från alla tänkbara vinklar.

Du kan välja att klicka dig runt själv eller luta dig tillbaka och ta del av en tur som visar dig de viktigaste platserna.

Vi har de senaste åren gjort stora insatser för att underlätta för besökare som tar sig fram med hjul. De virtuella turerna ger en möjlighet att i förväg bedöma de olika områdenas lämplighet. Naturen kan också upplevas av de som inte kan besöka platserna.

Åtgärderna inom projektet har utförts med statliga LONA - bidrag för lokal naturvård.

Virtuell tur i Törnskogen

Regler och naturvård

Regler för dig som besöker Törnskogen

Hitta till Törnskogen

Det finns fler entréer till reservatet. Den södra delen av reservatet når du via bostadsområdet Vaxmora. Här finns dock ett begränsat antal parkeringsplatser. Norrifrån når du reservatet via Frestavägen och Grönanvägen. Här finns större möjligheter till parkering om du kommer med bil. 

Det går bra att åka kollektivt till Törnskogen. Från Sollentuna pendeltågstation går buss 527 till Törnskogsområdet. Det finns också busshållplatser längs Frestavägen.

Mer läsning för dig