Till navigation Till innehåll (s)
Illustration konferens Inga utsatta områden 2030

Konferens Inga utsatta områden

Inga utsatta områden 2030 är ett av Sollentuna kommuns viktigaste mål. Nu bjuder kommunen in till en heldagskonferens med föredrag och miniseminarier. Hör justitieminister Gunnar Strömmer, politiker och tjänstemän från Sollentuna kommun, polisen med flera, berätta hur olika aktörer når framgång genom samverkan.

DAG: Tisdag 24 september 2024
PLATS: Scandic Star, Aniaraplatsen och Turebergshuset, Turebergs torg 1, Sollentuna
TID: 9:00 - 16:00

Sollentuna kommun har tagit två viktiga steg för att nå målet att inte ha några utsatta områden med på polisens lista. Sedan september 2023 klassas området Edsberg inte längre som en öppen drogscen och i december 2023 togs Edsberg helt bort från polisens lista över utsatta områden. 

Dagen inleds med föredrag och panelsamtal och avslutas med valbara miniseminarier som ger möjlighet till fördjupning och diskussion. Kom och lyssna, ställ frågor och byt erfarenheter med andra som arbetar mot samma mål.

Anmäl dig här

Program, förmiddag

Förmiddagens föredrag hålls på Scandic Star Sollentuna. Dagen börjar med kaffe från 9:00.

Kl. 9:30 - 10:30

Inledning

Moderator Tina Trygg, processledare Storsthlm

Politiskt ledarskap som ger kraft till förändring

Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande, Sollentuna kommun

Tillsammans för stärkta livsvillkor, minskad brottslighet och ökad trygghet

Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna kommun

Att vända utvecklingen – en ny analysmodell synliggör resultat. Forskningens roll för utvecklingen i urbana miljöer

Per Olof Hallin, professor emeritus, Malmö universitet

10:30 - 11:00

PAUS

Kl 11:00 - 12:30

Modell för analys – så följer Sollentuna kommun upp arbetet mot målet

Elisabeth Bengtsson, socialchef och Caroline Olsson, trygghetsstrateg, Sollentuna kommun

Socialtjänstens och skolans samarbete

Elisabeth Bengtsson, socialchef, Linda Ekstrand, förvaltningschef utbildningskontoret, Sollentuna kommun

Polisens arbete i utsatta områden

Mattias Andersson, regionpolischef, Stephan Kiernan, lokalpolisområdeschef, Lokalpolisområde Sollentuna (ev Kristian Bergström kommunpolis)

Sollentunahems arbete för ökad trygghet i utsatta områden

Anna Mellström, vd, Sollentunahem

Avslutande frågestund

Förmiddagens talare, förvaltningschefer och politiker

Kl. 12:30 - 13:30

Lunch på Scandic Star

Program, eftermiddag

Eftermiddagen inleds i Sollentunasalen på entréplan i Turebergshuset, Turebergs torg 1.

Kl. 13:30 - 14:00 

Regeringens brottsförebyggande arbete

Gunnar Strömmer (M), justitieminister 

Parallella miniseminarier, Turebergshuset
kl. 14:00 - 16:00

I anmälan kan du välja ett miniseminarie per block. Följ länkarna för att läsa mer om blocken.

Block 1 - kl 14:00 - 14:30

Block 2 - kl - 14:45 - 15:15

Block 3 - kl 15:30 - 16:00

Anmäl dig här

Praktisk information

Mer läsning för dig