Till navigation Till innehåll (s)

Skolansökan 2024

Du som har ett barn som fyller sex år under 2024 ska ansöka om plats i förskoleklass inför läsåret 2024/2025. Ansökan är öppen 10-31 januari 2024. Det spelar ingen roll när under den perioden du gör din ansökan.

Under perioden för skolansökan söker du plats i både fristående och kommunal skolan i samma e-tjänst. Ansökan är också öppen för dig ska söka skola om din nuvarande skola inte har kommande årskurs och för dig som vill byta skola.

De fristående skolorna har egna köer och antagningsregler för placering. Ta kontakt med den aktuella skolan innan du ansöker för att få mer information.

E-tjänst för skolansökan

Profilklasser 

I Sollentuna finns profilklasser med musik och matematik. Om du får en plats på en profilskola ska du ändå registrera ditt val i vår e-tjänst för skolansökan. 

Profilklasser

Så här fördelas platserna

I kommunala skolor placerar vi barnen efter familjens önskemål och principen om relativ närhet. De fristående skolorna har egna regler för placering.

När du gör en skolansökan anger du tre olika alternativ. Barnen placeras efter önskemålen så långt det är möjligt. När det blir fullt på en skola är det hur barnen bor i förhållande till skolan som avgör vem som får plats.

Så här fördelas platserna

Ansök om plats på fritidshem

Du ansöker om plats på fritidshem i vår e-tjänst för barnomsorg. Här kan du också ändra omsorgstid, säga upp en plats och lämna nya inkomstuppgifter.

E-tjänst för ansökan om plats på fritidshem

Skolansökan på fler språk

Dari - ansökan om plats i skola

Arabiska - ansökan om plats i skola

Somaliska - ansökan om plats i skola

Engelska - ansökan om plats i skola

Modersmål

Elever med annat modersmål än svenska kan ha rätt att få undervisning i ämnet modersmål. Här kan du se om ditt barn har rätt till undervisningen och göra din ansökan.

Modersmål i Sollentuna

Frågor och svar om skolansökan

Vanliga frågor om skolansökan