Till navigation Till innehåll (s)

Akut social hjälp

Om du är utsatt för hot och/eller våld är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten på telefonnummer: 08-579 212 40. Det gäller även om du misstänker att någon du känner är utsatt. På kvällstid/natt/helg kan du vända dig till socialjouren på 010-444 05 00.

Stöd och hjälp dagtid

Du som är utsatt för hot och/eller våld kan kontakta kommunens socialtjänst på dagtid. 
Telefonnummer: 08- 579 212 40.

Stöd och hjälp kväll/natt/helg

På kvällar och helger vänder du dig till socialjouren.
Adress: Sundbybergsvägen 15, 171 73 Solna (Polisstationen i Solna)
Telefonnummer: 010-444 05 00.
 
Ordinarie öppettider: 

Måndag- Torsdag            kl. 17.00-02.00 
Fredag                              kl. 15.00-02.00 
Lördag- Söndag               kl. 16.00-02.00

Vardagar kl 02-08 och helger kl 02-16 når du socialjouren via telefonnummer: 112

Om du utsätts för brott eller befinner dig i nödsituation

Det är polisens uppgift att utreda brott och därför är det viktigt att du gör en polisanmälan. 

Polisen                           114 14
I nödsituation ring             112

Hit kan du också vända dig

 • Orosanmälan för barn och unga

  Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa bör du kontakta socialkontoret.

 • Stöd till hot- och våldsutsatta

  Kontakta socialtjänsten om någon skadar, smärtar, skrämmer eller kränker dig. Eller om någon får dig att göra något mot din vilja eller avstå från att göra något som du vill.

 • Akut psykiatriskt stöd

  Är du i behov av akut psykiatrisk hjälp? Har du en anhörig eller bekant som du tror behöver en bedömning om psykiatrisk sjukhusvård? Då kan du vända dig till Mobila Akutenheten Karolinska.

 • Jourer

  Har du blivit utsatt för ett brott eller har du ett akut problem och behöver hjälp eller råd? I Sollentuna finns flera olika jourer du kan vända dig till .