Till navigation Till innehåll (s)

Lärarcoacher

Vill du ha en coach? Ta chansen och kontakta våra lärarcoacher! Du får möjlighet att reflektera kring din undervisning, planera för nya områden, metoder och arbetssätt. Coachen ger dig stöd på olika sätt i processen.

Våra coacher jobbar både med enskilda lärare och grupper. Till exempel arbetslag och ämnesgrupper. Utvecklingsområdet, som skall vara kopplat till arbetet, väljs av dig eller din arbetsgrupp, ofta i samråd med närmaste chef.

Sollentuna lärarcoacher är till för alla grundskollärare, förskollärare i förskoleklass och lärare i fritidshemmet i Sollentuna kommun. Vi vänder oss till dig som jobbar både inom kommunala och fristående grundskolor. Coachingen är kostnadsfri.

Kontaktpersoner

Mer läsning för dig