Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en familj som tar emot barn eller ungdomar i sitt hem. Det kan vara ett barn eller ett syskonpar vars föräldrar behöver stöd och avlastning en helg i månaden, under längre perioder i samband med skollov eller både och.

Vem kan få en kontaktfamilj?

Om ni som familj behöver stöd kan ni få hjälp av en kontaktfamilj. En familj kan behöva stöd av olika anledningar. Det kan till exempel handla om:

  • Att ni som familj inte har så stort socialt nätverk
  • Ni som föräldrar behöver avlastning
  • Barnet eller ungdomen behöver ha kontakt med andra vuxna utöver föräldrarna
  • Föräldrarna har problem med missbruk eller psykisk ohälsa.

Vart vänder jag mig om jag önskar en kontaktfamilj?

Det är socialsekreteraren på socialkontorets avdelning för barn och unga som bedömer att stödet kan vara till hjälp för barnet och dess familj. Socialsekreteraren gör först en utredning enligt socialtjänstlagen om behovet av kontaktfamilj.