Till navigation Till innehåll (s)

Regionala cykelstråk genom Sollentuna

För att cykeln ska kunna utgöra ett attraktivt alternativ krävs ett sammanhängande cykelnät. Därför fortsätter Sollentuna att satsa på nya cykelvägar som knyter ihop cykelvägnätet mellan kommunerna.

Under de senaste åren har Sollentuna anlagt, eller byggt om, drygt 30 kilometer cykelvägar. De nya cykelvägarna håller en hög standard och är tillräckligt breda för att snabba cyklister ska kunna köra om mer långsamma. 

Sollentunas satsning är en del av den regionala cykelplanen för Stockholm som finns sedan 2014. Planen togs fram av länets kommuner tillsammans med Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket. Det huvudsakliga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för cykelpendling i Stockholms län. Målet är att 20 procent av resorna i länet bör vara med cykel år 2030.

Regional cykelplan

Mer läsning för dig