Till navigation Till innehåll (s)

Anpassade grundskolan och gymnasieskolan

Anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan är skolformer med egna kursplaner. De vänder sig till elever som inte klarar kriterierna för bedömning i grundskolan och gymnasieskolan på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller svår hjärnskada.

Anpassade grundskolan

Utbildningen är nioårig och obligatorisk. Här får ditt barn undervisning i ämnen eller ämnesområden.

Anpassade grundskolan

Anpassade gymnasieskolan

Utbildningen är fyraårig och frivillig. Här kan du välja mellan flera olika program. 

Anpassade gymnasieskolan

Komvux som anpassad utbildning för vuxna

Utbildningen är till för dig med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. 

Komvux som anpassad utbildning via Kunskapsparken

Mer läsning för dig