Till navigation Till innehåll (s)
Ett plank på en uteplats
Uteplats

Skyddad uteplats

Om du vill bygga en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus behöver du oftast inte bygglov. Det innebär att du kan sätta upp ett plank eller en mur runt din uteplats utan att göra en anmälan för åtgärden. Du behöver inte heller något start- eller slutbesked. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Bygglov behövs inte

Du behöver varken bygglov eller anmälan om

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • din uteplats ligger inom 3,6 meter från bostadshuset
  • du placerar uteplatsen minst 4,5 meter från din fastighetsgräns, eller närmare om grannen godkänner det
  • du vill bygga en mur eller ett plank runt din uteplats. Planket eller muren får då vara högst 1,8 meter från befintlig marknivå.

Du behöver alltid bygglov om

  • kommunen har bestämt i detaljplan att en skyddad uteplats ska omfattas av bygglov
  • du vill glasa in en uteplats (så kallat inglasat uterum)
  • du vill bygga ett helt nytt uterum med tak eller tak och väggar
  • du vill bygga ett fristående uterum/paviljong (räknas som en byggnad).

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner

Handläggningstid: ingen handläggningstid
Kostnad: ingen kostnad