Till navigation Till innehåll (s)

Synpunkter och klagomål skolan

Har du synpunkter eller klagomål som gäller en skola? Då vill vi att du berättar det för oss! Här kan du se hur du går till väga för att framföra synpunkter och klagomål som gäller en skola.

Rutinen för att framföra synpunkter och klagomål är lite olika, beroende på om det gäller en kommunal eller fristående skola.

Om du är elev eller om ditt barn går på en kommunal skola

Då ska du följa nedanstående steg.

1. Vänd dig i första hand till skolan

Om du har synpunkter på händelser eller upplever brister på skolan kontaktar du i första hand närmast berörd personal. Är du inte nöjd med det svar du får kontaktar du rektor.

2. Vänd dig i andra hand till kommunen

Om du inte är nöjd efter att rektorn hanterat ditt klagomål kan du vända dig till utbildningskontoret i Sollentuna kommun. Du kan också vända dig hit om du har klagomål som du inte kan ta med rektorn.

Så här lämnar du klagomål till kommunen

 Om ditt klagomål innehåller känsliga personuppgifter ska du helst lämna klagomålet via kommunens system för säkra meddelanden till utbildningsnamnden@sollentuna.se

Säkra meddelanden

Det går också bra att skicka ditt klagomål via post till: Sollentuna kommun, Utbildningskontoret, 191 86 Sollentuna.

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål som inte innehåller känsliga personuppgifter kan du lämna dessa via kommunens e-tjänst.

Synpunkter och klagomål

3. Vänd dig i tredje hand till Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål och om du anser att det fortfarande finns brister på skolan kan du kontakta Skolinspektionen. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för alla skolor.

Skolinspektionen

Om du är elev eller om ditt barn går på en fristående skola

Då ska du följa nedanstående steg.

1.  Vänd dig i första hand till skolan

Kontakta i första hand personal på skolan när du har synpunkter på händelser och brister på skolan. Är du inte nöjd med det svar du får kontaktar du rektor.

2. Vänd dig i andra hand till huvudmannen

När det gäller fristående skolor är det den som driver skolan som är huvudman. Det kan vara till exempel ett aktiebolag eller en ideell förening. Huvudmannen har ansvar för att skolan följer de bestämmelser som finns. Du kan söka information om hur du lämnar klagomål på skolans eller huvudmannens webbplats.

3. Vänd dig i tredje hand till Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt klagomål och om du anser att det fortfarande finns brister på skolan kan du kontakta Skolinspektionen. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för alla skolor.

Skolinspektionen

Så behandlar vi dina personuppgifter

Alla inkomna uppgifter blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Även personuppgifter kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Vill du vara anonym?

Du får självklart vara anonym när du lämnar en synpunkt eller klagomål. Om du vill ha ett svar från oss eller om du tror att vi kan vilja komma i kontakt med dig, behöver du dock lämna dina kontaktuppgifter.

Mer läsning för dig