Till navigation Till innehåll (s)

Förorenad mark eller byggnad

Föroreningar kan vara en risk för både människor och miljön. Du måste därför anmäla till kommunen innan du påbörjar en sanering av ett område. Om du upptäcker en förorening ska du också kontakta oss.

Föroreningar från tungmetaller, produkter av olja, kvicksilver, pcb och andra miljögifter måste anmälas. Ofta finns de där människor tidigare slängt avfall eller där det varit någon form av utsläpp. Eftersom många föroreningar läcker farliga ämnen måste vi känna till de förorenade områden som finns i kommunen.

Om du upptäcker en förorening

Du är skyldig att anmäla om du upptäcker en förorening. Anmäl det till avdelningen för miljö- och hälsoskydd via denna blankett.

Upplysning om förorenad mark

Så här anmäler du sanering av förorening

Det är förbjudet att börja sanera ett förorenat område eller en byggnad utan att först anmäla det till kommunen. Du kan även behöva ansöka om marklov eller rivningslov om ditt arbete omfattar schaktning, fyllning eller rivning.

Anmäl sanering av förorenat område

Vem är ansvarig?

Den som orsakat föroreningen ansvarar för den. Om du schaktar eller gräver i ett förorenat område ansvarar du eftersom föroreningar då kan spridas. I vissa fall är fastighetsägaren ansvarig. Om du köpt fastigheten efter 1999 är du ansvarig eftersom du bör känna till föroreningar i din fastighet.

Mer läsning för dig