Till navigation Till innehåll (s)
Ett par sitter på en sten i skogen

Anhörigstöd

Kommunen erbjuder stöd till dig som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående. Det kan vara en familjemedlem, en granne, eller vän. Här kan du som anhörig få eget stöd, rådgivning och information utifrån din situation och behov. Stödet är kostnadsfritt och vi som ger dig stöd har sekretess.

Anhörigveckan 2 - 8 oktober

I år infaller den nationella anhörigveckan under vecka 40. I flera av landets kommuner anordnas då lokala aktiviteter för att uppmärksamma anhörigas insatser och behov av stöd. 

3- 5 oktober kl. 10.00- 11.30 Breathwalk - yogapass till fots. Vi möts framfor Edsbergs slott, utsikt mot fontänen.

4 oktober kl. 18.00- 19.00 Nemo Hedén håller föredrag på Sollentuna bibliotek, om bland annat missbruk, beroende, samsjuklighet och anhörigfrågor.

5 oktober 18.00- 19.30 Föreläsning om framtidsfullmakt med familjejurist Carolina Muskus i Sollentunasalen, Turebergshuset.

Vem kan få anhörigstöd?

Anhöriga som ger stöd och hjälp till en person som är:

 • äldre
 • demenssjuk
 • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • långvarigt sjuk
 • har missbruksproblem

Du som är anhörig tar ett stort ansvar och har ofta en vårdande roll. Därför är det mycket viktigt att din hälsa och välmående också får utrymme. 

Anhörigstödet är en del av den förebyggande verksamheten i kommunen. Alla kommuner är skyldiga enligt lag att erbjuda anhörigstöd. 

Kontaktuppgifter, anhörigkonsulent

Anhörigstöd som erbjuds

 • Rådgivning och vägledning.     

 • Må-bra aktiviteter.                     

 • Stödsamtal. Det går bra att vara anonym, slå #31#. 

 • Anhöriggrupper.

 • Information om kommunens och samhällets insatser.  

 • Föreläsningar.

 • Efterlevandesamtal.

Anhörig till person med demenssjukdom

Kontaktuppgifter, demenssamordnare

Natalie Alrenius, demenssamordnare, är legitimerad sjuksköterska med specialistkompetens inom minnesrelaterade sjukdomar. Natalie arbetar med att ge råd, stöd, information och hjälp till personer med demenssjukdom och deras anhöriga genom hela sjukdomstiden. Demenssamordnaren utgör en länk mellan kommun, primärvård och minnesmottagningen. 

Stöd du kan få som anhörig till person med demenssjukdom

Anhörig till person med missbruksproblem och/eller psykisk funktionsnedsättning

Om du är anhörig till personer med psykiskt funktionsnedsättning och/eller beroendeproblem kan du kontakta kontaktcenter för mer information.Du kan också få komma i kontakt med någon på enheten för missbruk och socialpsykiatri. De svara på frågor kopplade till kommunens och socialtjänstens insatser, hur det fungerar och vilka möjligheter du som anhörig har till stöd och delaktighet.

På den här sidan har vi också samlat länkar till frivilligorganisationer som kan hjälpa dig och ge dig stöd.

Om du vill ha hjälp med förhållningssätt gentemot din anhörige med psykisk ohälsa så kontakta er anhöriges mottagning för fortsatt stöd.

Om du är anhörig till en person som har en beroendeproblematik kan du även vända dig direkt till Sollentuna beroendemottagning.

Sollentuna beroendemottagning

Sollentuna beroendemottagning vänder sig till dig som anhörig till person med missbruksproblematik. Samtalen utgår från CRAFT, ett program som rekommenderas i nationella riktlinjer. Fokus ligger på dig som anhörig och vad du kan göra för att förbättra ditt mående och hantera relationen till din närstående som dricker och/eller använder droger. Stöder erbjuds i grupp och individuellt.

Kontakt

För att komma i kontakt med oss vänder du dig till Kontaktcenter eller till oss direkt via mejl. Har du kontakt med socialsekreterare utifrån din närstående så kan du ta hjälp av socialsekreteraren att ta kontakt med oss.

På beroendemottagningen kollar vi mejlen dagligen och du kan vänta dig svar inom två arbetsdagar.

Sollentuna beroendemottagning

Kontaktcenter

Anhörigstöd finns på Facebook

Gå gärna med i gruppen Anhörigstöd i Sollentuna. Här berättar vi om vad anhörigstöd är och om aktiviteter vi och närliggande kommuner anordnar för dig som tar hand om en närstående.

Anhörigstöd i Sollentuna på Facebook

Anhörigstöds aktuella aktiviteter

Jag vill se aktuella aktiviteter för Anhörigstöd

Informationsmaterial kopplat till Anhörigstöd

Externa länkar

Al-anon

Alzheimerföreningen

AnBo, anhörigföreningen borderline

Anhörigas riksförbund

Anhörighjälpen

Attention

Autism- och Aspergerförbundet

BRIS 

BUFFF

Demensföreningen Sollentuna 

Droghjälpens webbsida

FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Föreningen balans

Habiliteringen

Handbok för anhöriga - Anhörigas riksförbund

(H)järnkoll

Hjärnkraft

Hjärt- och lungsjukas riksförbund

IFS, Intresseförbundet för schizofreni och liknande psykoser 

Kuling 

Maskrosbarn 

Myndigheten för delaktighet

MIND 

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Neuroförbundet

OCD-förbundet

Parkinsonförbundet

Randiga Huset

Reumatikerförbundet

Riksförbundet för änkor och änkemän

RSMH

Röda korset

Samarbete för människor i sorg

SHEDO

SNAPH

SPES

Socialstyrelsen

Strokeförbundet

Svenskt demenscentrum

Svenska diabetesförbundet

Trygga barnen 

Unga anhöriga till demenssjuka

ÅSS, Ångestföreningen i Stockholm