Till navigation Till innehåll (s)
Parkeringsskylt för rörelsehindrad.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad krävs det att du har ett funktionshinder som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas för:

  • förare – som själva kör ett fordon.
  • passagerare – som har ett betydande behov av tillsyn utanför fordonet.

Det krävs att du har ett funktionshinder som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand. För passagerare gäller dessutom att behovet av tillsyn utanför fordonet ska vara stort. Passageraren ska inte ensam kunna invänta föraren medan denne parkerar fordonet.

Syftet med parkeringstillstånd är att ge rörelsehindrade möjlighet att parkera närmare sitt mål. På vägar och parkeringsplatser är de parkeringsplatser som är reserverade särskilt för rörelsehindrade med parkeringstillstånd markerade med en rullstolssymbol.

Blanketter för ansökan hittar du på sidan. 

Rörelsehindrad med parkeringstillstånd kan:

  • Använda parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade.
  • Parkera upp till 3 timmar på platser med förbud att parkera.
  • Parkera 24 timmar avgiftsfritt på platser med avgift.
  • Parkera högst 3 timmar på gångfartsområden och gågator.

På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade tillåts parkering enligt angiven tid på skylten.

Mer läsning för dig