Till navigation Till innehåll (s)

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Den ska se till att personer som inte kan bevaka sin rätt, ta hand om sin egendom eller sig själv inte ska behandlas orättvist, vare sig ekonomiskt eller rättsligt. Nämnden arbetar för både barn och vuxna.

Sollentuna kommun ingår i en gemensam nämnd tillsammans med Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Nämndens kontor finns i Sollentuna.

Nämnden har ansvar för att följa upp och hantera ärenden som handlar om förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Arbetet sker med stöd av reglerna i föräldrabalken (FB). Nämnden ska också granska överförmyndares, gode mäns och förvaltares arbete.

De flesta ärenden behandlas av kontorets handläggare. De har en omfattande rätt att fatta beslut på delegation från nämnden. Överförmyndaren har uppsikt över arbetet.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för överförmyndarnämndens verksamhet.

Mandatperiod 2023-01-01 - 2026-12-31:

Överförmyndarnämnd gemensam

Berit Brorsson Söderström (S), Ordförande
inga.brorsson.soderstrom@sollentuna.se

Josefin Elisabeth Brodd (M), Ledamot
josefin.brodd@sollentuna.se

Ylva Mozis (L), Ledamot
ylva.mozis@sollentuna.se

Jan Fjellstedt (KD), Ledamot
jan.fjellstedt@sollentuna.se

Åke Roth (M), Ersättare
ake.roth@sollentuna.se

Mohammed Ebrahim Nikkhah Dehkordi (S), Ersättare
mohammed.nikkhah.dehkordi@sollentuna.se

Bengt Skogert (S), Ersättare
bengt-erik.skogert@sollentuna.se

Daniela Rawensparr (M), Ersättare
daniela.rawensparr@sollentuna.se

Inlämning av handlingar samt besök till oss

Överförmyndarnämnden i Norrorts webbplats

Alla förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik

Mer läsning för dig