Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktperson vuxen

En kontaktperson är en person som har till uppgift att hjälpa en annan medmänniska att bryta sin isolering och utöka sitt sociala nätverk.

Om du har ett psykiskt funktionshinder och kanske saknar vänner eller om ditt sociala nätverk är litet kan du ansöka om att få en kontaktperson.

Ansökan

Ansökan om kontaktperson gör du hos Enheten för Missbruk och socialpsykiatri enhet genom att göra en biståndsansökan. Har du redan kontakt med en socialsekreterare kan du vända dig direkt till honom/henne.

Kontakt

Kontaktcenter på 08-579 210 00.

Så kan du påverka

Lämna synpunkter

Länkar

Biståndsansökan