Till navigation Till innehåll (s)

Vattentjänstplan

I december 2023 antog kommunfullmäktige vattentjänstplan för Sollentuna kommun enligt lag om allmänna vattentjänster.

Vattentjänstplanen bygger på kommunens tidigare planer och arbeten inom området och innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Vattentjänstplanen redogör också för vilka åtgärder som behöver vidtas för att upprätthålla vattentjänsterna långsiktigt och vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Mer läsning för dig