Till navigation Till innehåll (s)

Familjehem

Många barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo hos sina föräldrar. Det kan finnas flera orsaker till att barnet behöver flytta till en annan familj.

Varför placeras barn i familjehem?

Det kan bero på att:

  • föräldrarna har problem med missbruk eller sjukdom och kan inte ge barnet det stöd det behöver
  • den unges eget beteende med exempelvis missbruk eller lagöverträdelser som gör att hen behöver byta miljö.

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke och enligt socialtjänstlagen (SoL). Det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Vart vänder jag mig om jag behöver stöd i form av ett familjehem?

Det är socialnämndens socialutskott som beslutar om ett barn eller ungdom ska få vård i ett familjehem. Först gör socialsekreteraren på socialkontorets avdelning för barn och unga en utredning av barnets behov enligt socialtjänstlagen.