Till navigation Till innehåll (s)

Tobak

Tobak är nästan alltid det första preparatet som barn kommer i kontakt med. Rökande ungdomar erbjuds även oftare att köpa narkotika. Att avstå från tobak gör det lättare att tacka nej till andra droger.

Nio av tio unga som börjar röka eller snusa gör det innan de fyller 18 år. Att bli beroende går snabbare än vad många tror. Forskningen visar att vi vuxna spelar en viktig roll i att förhindra att unga börjar använda tobak.

 • Din inställning som förälder, tillgång och sociala normer påverkar.
 • Nikotinet påverkar hjärnan och ju tidigare man börjar desto snabbare uppstår ett beroende.
 • Ungdomar som röker/snusar dricker oftare och mer alkohol än ungdomar som inte brukar tobak.
 • 64 procent av de elever som röker regelbundet har också testat cannabis.
 • Bland elever som aldrig rökt vanlig tobak har bara fyra procent testat cannabis. (Det visar en undersökning som Statens folkhälsoinstitut låtit genomföra bland elever på sex gymnasieskolor i Skåne).

Du som förälder/vuxen kan göra skillnad

Föräldrar kan göra skillnad genom att prata med sina barn och säga
nej till tobak. En sammanslagning av flera studier visar att:

 • 10 % av barnen som röker, har föräldrar som inte röker och säger nej till rökning.
 • 12 % av barnen som röker, har föräldrar som själva röker men säger nej till rökning.
 • 26 % av barnen som röker, har föräldrar som inte röker men tillåter rökning.
 • 38 % av barnen som röker, har föräldrar som också röker och tillåter rökning.

 (Källa: Non Smoking Generation)

tt vara tydlig med att ditt barn inte ska börja med tobak och själv inte använda tobak är det viktigaste du kan göra för att förebygga tobaksbruk. Föräldrars inställning är avgörande och ett tydligt ställningstagande mot tobak är mycket viktigt. Använder du själv tobak är det ännu viktigare att ni pratar om saken hemma och att du inte har en tillåtande attityd gentemot ditt barn.

Prata om hur ni ser på tobak, utforska vad ditt barn tänker och var tydlig med din inställning till tobak. Lyft fördelarna med att vara tobaksfri hellre än att fokusera på riskerna. Vinster som utseende, pengar och att slippa lukta illa, men också tobaksindustrins utnyttjande av barn i arbetet med tobaken, kan motivera ungdomar att ta avstånd från tobak.

Så pratar du med unga om tobak

Lyssna

Lyssna på ungdomen och var genuint intresserad av vad hen har att säga. Förminska inte ungdomen, utgå istället från att hen har en tanke med tobaksbruk. Vad tror hen att man har att vinna från att bruka tobak? Röker någon i skolan, i så fall varför? Om ungdomen har en positiv inställning till tobak och blivit drabbad av till exempel grupptryck – fråga hen: “Vad vinner du på att röka?”. Ha ett öppet sinne utan att tappa din auktoritet.

Hur uttrycker du dig?

Tänk på hur du uttrycker dig under samtalet med ungdomen: “Jag vill inte att du skadar dig själv och din kropp, för jag bryr mig om dig” fungerar förmodligen bättre än “Jag förbjuder dig från att röka!”. Oftast fungerar omtanke bra och landar rätt.

Var en stöttepelare  

Se samtalet som en möjlighet att berätta hur du själv ser på rökning, snusning och droger – som har ett nära samband. Försök att lägga upp samtalet på ett sätt som ger ungdomen egna, konkreta argument för att stå emot tobak.

Några korta råd

 • Erbjud gärna en belöning för fortsatt tobaksfrihet.
 • Att skriva kontrakt med sitt barn om att avstå från tobak har visat sig framgångsrikt.
 • Se till att barn och unga inte får tag i tobak.
 • Visa att du bryr dig genom att sätta gränser.
 • Föräldrars nej till tobak gör stor skillnad. Forskning visar att en förälders nej ger ungdomar en ”godkänd” anledning och kan stärka modet att tacka nej när man blir bjuden på tobak.
 • Se till att ditt barn inte utsätts för passiv rökning, att andas in andras rök är också skadligt.
 • Var tydlig med att du inte vill att ditt barn ska börja röka eller snusa.
 • Var öppen, engagerad och uppmuntrande.

Tips på bra argument

 • Berätta om situationen för barnen som jobbar i tobaksindustrin och om tobaksbolagens marknadsföring gentemot unga.
 • Hänvisa till förebilder som inte röker och snusar.
 • Berätta hur dyrt det är att röka eller snusa.
 • Prata om hur ditt barn kan förhålla sig till kompisar som röker eller snusar.
 • Berätta att tobak påverkar utseendet, ger dålig hy, sämre kondition, fula tänder och dålig andedräkt.
 • Betona självständigheten som följer av att inte använda tobak.

Risker med vattenpipa

Användning av vattenpipa har ökat bland ungdomar. Rökning av vattenpipa är riskfyllt. Vattenpipstobaken är farlig och innehåller 30 procent tobak. Vid ett röktillfälle får rökaren i sig tobaksrök motsvarande 100 cigaretter. Hittills genomförda studier om rök från vattenpipa visar att den innehåller samma typ av skadliga ämnen och partiklar som cigarettrök, och kan därmed ge samma hälsorisker. Jämfört med cigarettrökning bildas också en större mängd rök. 

Länkar

Sluta röka linjen

Rådgivning online och via telefon 020-84 00 00.

www.slutarokalinjen.se

UMO

Ungdomsmottagningen på nätet.

www.umo.se

Psykologer mot tobak

Om kontraktsmetoder.

www.psykologermottobak.org/kontraktsmetoder

Non smoking

Om barnarbete och tobaksindustrin.

www.nonsmoking.se

Mer läsning för dig