Till navigation Till innehåll (s)

Baskarta

Baskartan används för detaljerad planering, projektering och som underlag till olika kartprodukter. Den innehåller bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, gator och vägar, gång- och cykelvägar, byggnader och höjdkurvor.

Pris för baskarta beror på önskad utbredning och innehåll.

Beställning av baskarta

Du kan enkelt själv beställa baskarta, som PDF- eller CAD-fil, genom att använda vår e-tjänst. E-tjänsten är ett lättanvänt verktyg med tydliga instruktioner. Du väljer själv om du vill använda e-legitimation eller inte.

Beställ baskarta som PDF-fil med vår e-tjänst

Beställ baskarta som CAD-fil med vår e-tjänst

Mer läsning för dig