Till navigation Till innehåll (s)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Vill du hjälpa ett barn eller en ungdom till en stabil uppväxt och tryggare framtid? Eller har du möjlighet att bli kontaktperson för ett barn eller en vuxen som behöver någon att träffa på sin fritid?

Socialförvaltningen arbetar med att rekrytera, utreda och handleda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Du är alltid välkommen att kontakta oss på socialförvaltningen. Vi berättar gärna mer om uppdragen.

Familjehem, kontaktfamilj och jourhem

Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sina hem. Det kan bero på föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. Barnet kan då behöva flytta till en ny familj, ett familjehem. Andra barn och ungdomar kan bo kvar hemma men behöver stöd av en kontaktfamilj eller stödfamilj, någon att komma till varannan helg. Ibland behöver barnet komma hemifrån akut och då behövs ett jourhem under en kortare tid. Till Jourhems-och Familjepoolen Nordväst.

Kontaktperson för barn eller vuxen

Det finns också barn och vuxna som behöver en kontaktperson att träffa på sin fritid. Du kan läsa mer om de olika uppdragen nedan. Längre ner på sidan hittar du även blanketten för begäran om registerutdrag. 

Så här blir du familjehem eller kontaktperson

Att bli familjehem

Om du är intresserad av att bli familjehem vänder du dig till Familjepoolen. Du och din familj får då träffa personalen för information om vad ett uppdrag kan innebära.

Att bli kontaktperson

Om du är intresserad av att bli kontaktperson vänder du dig till socialkontorets placeringsenhet som ansvarar för kontaktpersoner för såväl barn och unga som för vuxna.

Att bli kontaktfamilj

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj vänder du dig till Familjepoolen Nordväst. Familjepoolen är en kommungemensam verksamhet för fem kommuner i nordvästra Stockholm.

Ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer det barn och unga under 18 år till Sverige för att söka asyl. Om de inte har någon förälder eller annan vårdnadshavare med sig räknas de som ensamkommande barn.

 

Mer läsning för dig