Till navigation Till innehåll (s)

Gränsutvisning

Gränsutvisning innebär att en fastighets gräns markeras med träkäpp eller annan enklare markering.

Vi kontrollerar gränserna i kommunens baskarta och jämför med lantmäteriets fastighetsarkiv. Om gränsmarkeringarna hittas sprayas de med färg. Där de inte återfinns markeras de med träkäpp eller annan enklare markering. Det går även att beställa markering längs gränslinjer.

Det är bra att göra en gränsutvisning när du osäker på var din fastighetsgräns går. Gränsutvisning är inte en juridiskt gällande åtgärd. För permanent gränsmarkering krävs en lantmäteriförrättning. 

Kontakta gärna berörda grannar innan gränsutvisning utförs.

Beställning av gränsutvisning

Du kan enkelt själv beställa gränsutvisning genom att använda vår e-tjänst. E-tjänsten är ett lättanvänt verktyg med tydliga instruktioner. Du väljer själv om du vill använda e-legitimation eller inte.

Beställ gränsutvisning med e-tjänst

Mer läsning för dig