Till navigation Till innehåll (s)

Engagera dig för tryggheten

Frivilliga krafter är viktiga i arbetet för att skapa ett tryggt Sollentuna för alla. Det finns många sätt för dig att hjälpa till!

Kommunen gör många insatser för att skapa trygghet och säkerhet för alla som bor, arbetar, studerar eller besöker Sollentuna. Det finns också mycket du kan göra för att  hjälpa till. Du kan vara med i nattvandring eller grannsamverkan, eller så kan du bli förare av grannsamverkansbilen. Några aktiviteter organiseras via kommunen och andra leds av frivilliga grupper.

Nattvandring

Om det finns många vuxna ute ökar tryggheten, det gäller framför allt på helgkvällar. Att nattvandra skapar en social trygghet. Tillsammans kan vi göra det tryggare för både gammal och ung att röra sig ute på gator och torg och i kollektivtrafiken.

Nattvandrare i Sollentuna organiseras av den ideella föreningen Farsor & Morsor i Sollentuna.

Kontakt nattvandring

Grannsamverkansbilen

Grannsamverkansbilen i Sollentuna innehåller frivilliga som åker runt i en bil och fungerar som polisens extra ögon och öron. Personerna i bilen tar inte över polisiära uppgifter utan är en frivillig  insats för att öka tryggheten i Sollentuna. Polisen förser bilens förare med aktuell information inför varje pass.

Grannsamverkansförarna:

  • lämnar iakttagelser till kringboende
  • håller kontakt med grannsamverkansområden
  • håller ögonen öppna i våra bostadsområden samt på större p-platser
  • delar efter bostadsinbrott ut varningsbrev till kringboende

Är du intresserad av att medverka?
Kontakta kommunens kontaktcenter.

Grannsamverkan minskar inbrotten

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området.

Vill du engagera dig i denna samverkan ska du kontakta polisen. Fråga efter den person som är ansvarig för grannsamverkan i Sollentuna.

Kontakt polisen

FRG - Frivilliga Resursgruppen

FRG står för Frivilliga Resursgruppen och är en del av kommunens krisberedskap. FRG består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. Det kan till exempel vara vid en större olycka, kris, krig eller naturkatastrof.

FRG kan då hjälpa till med:

  • Evakueringar.
  • Information.
  • Administration.
  • Praktiska uppgifter och medmänskligt stöd till drabbade.

Alla över 18 år kan gå med i FRG efter genomgången grundkurs. FRG bygger helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår.

FRG i Sollentuna

Mer läsning för dig