Till navigation Till innehåll (s)

Särskilt stöd i förskolan - för dig som utförare

Alla barn ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Förskolan ska uppmärksamma barn som av olika skäl behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Detta står i förskolans läroplan och i skollagen.

Det är rektor på barnets förskola som är ansvarig för att möta barns behov av särskilt stöd. Stödet kan vara tillfälligt eller varaktigt.

Förskolan ska följa upp, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande. Det gör det möjligt att följa hur barnen utvecklas och lär utifrån läroplanens mål. Vårdnadshavare ska få information om sitt barns utveckling och lärande.

Blanketter för förskola och skola

Tilläggsbelopp för förskola och skola

Mer läsning för dig