Till navigation Till innehåll (s)

En månad fri från våld i nordväst

En månad fri från våld är ett återkommande samarbete mellan sju nordvästkommuner. Under hela november så arrangeras föreläsningar för att öka kunskapen och stärka samverkan kring våld i nära relationer med fokus på sexuellt våld.

En månad fri från våld är ett återkommande samarbete mellan sju nordvästkommuner som pågår under hela november. De kommuner som ingår i samarbetet är Sollentuna, Upplands Väsby, Sundbyberg, Solna, Järfälla och Upplands-Bro.

Under kampanjmånaden arrangeras kompetenshöjande föreläsningar för att öka kunskapen och ge stöd till kommunernas personal, och insatser för att stärka samverkan kring våld i nära relationer lokalt. Varje år utgår föreläsningsserien från ett nytt tema och temat för 2023 är sexuellt våld.

Tidigare teman är

 • 2020 Barn och unga, att upptäcka, agera och förebygga våldsutsatthet.
 • 2021 Grupper som riskerar ett svagt samhälleligt stöd och hur vi kan upptäcka, agera vid och förebygga våldsutsatthet.
 • 2022 Upptäcka, agera vid och förebygga ett våldsamt beteende.

Föreläsningsprogram för 2023

Månadens tema är "Det sexuella våldets många uttryck". Alla föreläsningar är digitala och länk skickas ut inför varje föreläsning.

 • 7 november kl. 14:00-15:30 Det sexuella våldets många uttryck - konsekvenser för unga och vuxna.
 • 9 november kl. 9-11 Det måste finnas ord för att det ska bli talbart - att lyfta sexuellt våld i samtal.
 • 15 november kl.10:00-11.00 Prata porr - en självklar del av det våldsförebyggande arbetet.
 • 20 november kl. 15:30-16:30 Heder hemma, sexualundervisning i skolan - hur får vi det att gå ihop?
 • 22 november kl. 14-15 Sexuella övergrepp – konsekvenser, omhändertagande och bevisföring.
 • 22 november kl. 15-16 Hur ser utsattheten för sexuellt våld ut hos män och transpersoner (inklusive ickebinära)?
 • 28 november kl. 10:00-11:30 Ungdomars brottsutsatthet med fokus på sexuellt våld samt det goda bemötandets kraft.
 • 30 november kl. 10.00 – 11.15 Vägar in i kommersiell sexuell exploatering - en berättelse ur verkligheten.

Extern föreläsning för ledare och de med barn inom föreningslivet

Nytt för 2023 är att kommunerna i nätverket, tillsammans med Riksidrottsförbundet SISU Stockholm erbjuder en livesänd föreläsning som riktar sig till ledare för barn och unga, samt vårdnadshavare till barn och unga inom föreningslivet i någon av de sju norrortskommunerna.

Den 23 november livesänds en föreläsning med den tidigare ishockeyspelaren Erik Granqvist, som berättar om hur man förebygger dolda övergrepp inom föreningslivet.

- Inom idrotten har vi den enorma möjligheten att fostra schyssta beteenden som ungdomarna sedan tar med sig vidare ut i samhället. Men det kräver medvetenhet, mod och närvaro av vuxna i rummen. Vuxna som kan guida till eget ansvar och att sätta respektfulla gränser, som uppmuntrar och har en vilja att ungdomarna utvecklas både som spelare och människor, säger Erik Granqvist.

Representanter från RF-SISU Stockholm och relationsvåldsamordnare från Sollentuna kommun kommer också prata om hur vi tillsammans kan skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer för våra barn och ungdomar.

Anmälan till extern föreläsning

Föreläsningen har ett begränsat antal platser och riktar sig i första hand till ledare för barn och unga inom föreningslivet och som bor och verkar i någon av de sju norrortskommunerna i nätverket. Sista anmälningsdag för ledare inom föreningslivet är 15 november. Efter den 15 november kan även den som inte är ledare för barn och unga inom föreningslivet, men bor i någon av de kommuner som ingår i samarbetet, i mån av plats också se föreläsningen. All information skickas ut till den mejl som står i den anmälan du skickar in.

Anmäl dig till den externa föreläsningen

Information om de interna föreläsningarna

Här kan du läsa mer om de olika föreläsningarna och vad de tar upp för ämnen.

Det sexuella våldets många uttryck

- konsekvenser för unga och vuxna

Föreläsningen kommer att beröra vad Unizon möter i sina stödverksamheter, hur porr- och prostitutionsindustrin och kommersialiseringen av kvinnor och flickors kroppar fungerar och hur detta påverkar unga och vuxnas vardag

Föreläsare: Cornelia Björkquist är verksam inom Unizon som sakkunnig i sexualbrott och sexuell exploatering. Unizon samlar över 140 kvinno-, tjej-, och ungdomsjourer som varje dag arbetar mot mäns våld mot kvinnor. En majoritet av kontakterna till tjejjourerna och ungdomsjourerna rör sexuella övergrepp, t.ex. våldtäkt, sexuella trakasserier och ofredanden, spridning av sexuella bilder, incest och prostitution.

7 november kl. 14:00-15:30

Det måste finnas ord för att det ska bli talbart

- att lyfta sexuellt våld i samtal

Många professionella tycker att det är svårare att lyfta och stanna kvar i sexuellt våld än annat våld i samtal. Varför är det så, vad kan vi tänka på, och hur kan vi ta emot en berättelse om sexuellt våld på ett sätt som blir hjälpsamt för den som har utsatts? Föreläsningen kommer ha särskild utgångspunkt i arbete med sexuellt våld i parrelation, men ger verktyg som även kan appliceras på andra former av sexuellt våld.

Föreläsare: Josefin Grände är legitimerad psykoterapeut som under många år arbetat med frågor kring mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våldtäkt, genus, sexualitet och trauma. Hon är verksam som psykoterapeut, föreläsare och skribent.

9 november klockan 9.00- 11.00

Prata porr

- en självklar del av det våldsförebyggande arbetet

Föreläsningen belyser kopplingen mellan porren och våld i ungas nära relationer och beskriver hur ett våldsförebyggande arbete med unga kan inkludera porrkritiska samtal. Föreläsningen bygger på 1000 möjligheters långa erfarenhet av samtal med unga som blivit utsatta av en partner och med unga som konsumerar porr och använder våld. Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Därför är det avgörande att börja arbeta fokuserat mot just killars våld mot tjejer.

Föreläsare: Mikis Kanakaris är utbildad coach och har lång erfarenhet från näringslivet. På stiftelsen 1000 möjligheter är Mikis verksamhetsutvecklare och arbetar med verksamheten som är vänd specifikt mot unga killar.

15 november klockan 10.00-11.30

Heder hemma, sexualundervisning i skolan

- hur får vi det att gå ihop?

För unga som lever med begränsningar, kontroll och våld i hederns namn, kan kunskap om kropp och sexualitet vara rent av livsviktig. I den här föreläsningen berättar Sonja Ghaderi från RFSU om hedersutsatta ungdomars upplevelser sexualundervisning, utifrån rapporten ”I början det är liksom en chock…” och ger tips för en mer inkluderande och jämlik sexualundervisning.

Föreläsare: Sonja Ghaderi är projektledare på RFSU med särskild sakkunskap om hedersnormer och sexualupplysning. Hon är i grunden jurist med inriktning på mänskliga rättigheter. Sedan 2017 har hon jobbat på RFSU med att tillgängliggöra sexualupplysning för olika målgrupper, bland annat unga som lever med hedersnormer, samt unga och vuxna som inte har svenska som förstaspråk. 

20 november klockan 15.30-16.30

Sexuella övergrepp

– konsekvenser, omhändertagande och bevisföring

Föreläsningen lyfter medias rapportering av sexuella övergrepp, den låga anmälningsbenägenheten, fysiska och psykologiska följder av sexuella övergrepp samt omhändertagande och spårsäkring. 

Föreläsare: Susanne Mattsson är medicine doktor och arbetar som forskare och adjunkt i medicinska vetenskaper med inriktning mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid vid Uppsala universitet som har regeringens uppdrag att nationellt höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Susanne har tidigare jobbat kliniskt med medicinskt omhändertagande och terapeutisk behandling av kvinnor som utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp.

22 november klockan 14.00-15.00

Utsatthet för sexuellt våld

- Hur ser  ut hos män och transpersoner (inklusive ickebinära)?

Under föreläsningen presenteras mäns och transpersoners utsatthet för sexuellt våld utifrån erfarenheter från de nya nationella stödlinjerna samt rapporter och forskning. Vilka likheter och vilka skillnader kan vi se? Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner är ett pilotprojekt som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) på uppdrag av regeringen.

Föreläsare: Chris-Emelie Denstedt arbetar som projektledare för Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner.

22 november klockan 15.00-16.00

Ungdomars brottsutsatthet

-med fokus på sexualiserat våld samt det goda bemötandets kraft

Under föreläsningen delar Stödcentrum med sig av arbetssätt och erfarenheter av att träffa ungdomar i åldrarna 10-20 år som utsatts för sexualiserat våld, våld från en partner eller andra brott. De belyser vikten av ett gott bemötande och berättar vad ungdomarna själva uttrycker som hjälpsamt efter brott och hur vi som professionella kan spela en viktig roll under återhämtningen.

Föreläsare: Stödcentrum Nordväst är en kommunal verksamhet som vänder sig till ungdomar i åldern 10–21 år som blivit utsatta för eller som är vittnen till ett brott.

28 november klockan 10.00-11.30

Vägar in i kommersiell sexuell exploatering

- en berättelse ur verkligheten

Vilka riskfaktorer gör att individer tvingas in i prostitution? Föreläsningen tar upp grooming som ett stort växande problem och som en av de stora orsakerna. Fungerar stödinsatser i praktiken? Vilka andra sätt finns det att ta sig ur utsatthet om samhällets insatser inte räcker?

Föreläsaren: Anna Lidén levde som prostituerad från 17-23 års ålder då hon även använde droger och alkohol samt utsattes för våld. Detta ledde till svår psykisk ohälsa som det tog tio år att bli fri ifrån. Hon är styrelseledamot i föreningen #intedinhora och har vigt sitt liv åt att utsatta barn och kvinnor ska få bättre hjälp och stöd.

30 november klockan 10.00-11.15

Anmälan till de interna föreläsningarna

Anmäl dig till de interna föreläsningarna

Kontakt

Karin Adaszak, e-post: karin.adaszak@sollentuna.se

Mer läsning för dig