Till navigation Till innehåll (s)
Bild på medarbetare

Möt Llyr, miljö-och hälsoskyddsinspektör

- Det finns så mycket att arbeta med och ledningen utmanar individer att utveckla sig. Kommunhuset är också mycket bra placerat. Här är det nära till flera gym så du hinner träna på lunchen.

Llyr började arbeta hos oss hösten 2023. Närmast kommer han från en liknande roll i Sundbybergs stad men har även erfarenhet med sig från Upplands Väsby kommun och Storbritannien.

Hur skulle du beskriva ditt arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör?

- Jag arbetar på olika sätt kopplat till miljöbalken. Det kan handla om tillsyn av verksamheter där vi kontrollerar att avfall och kemikalier hanteras på rätt sätt. Jag arbetar också med miljöolyckor och säkerställer att saneringen sker som den ska. Vi får inkommande anmälningar som vi granskar och godkänner. Det kan exempelvis handla om massor för anläggningsändamål. Så arbetet är en blandning av tillsynsbesök på olika verksamheter samt administrativt arbete.

Hur trivs du på din arbetsplats i Sollentuna kommun?

- Jag tycker att arbetet är intressant. Det finns en bra variation av verksamheter i Sollentuna och jag trivs mycket bra med min chef och vår ledning. Arbetsvillkor som flextid är också väldigt uppskattat.

Vad tror du att andra inte vet om Sollentuna kommun som arbetsplats?

- De kanske inte vet att Sollentuna kommun är en fantastisk plats att utvecklas på. Det finns så mycket att arbeta med och ledningen utmanar individer att utveckla sig. Kommunhuset är också mycket bra placerat. Här är det nära till flera gym så du hinner träna på lunchen. 

Jobba med miljö- och hälsoskydd

Du blir en del av avdelningen för miljö och hälsoskydd och bidrar till ett gott hälsoskydd och en bra miljö för Sollentunas invånare. Vi utövar tillsyn och kontroll och följer utvecklingen i miljön genom miljöövervakning.

Vi deltar aktivt i många olika projekt inom organisationen och är väl integrerade i kommunens utvecklingsarbete.

Inom ramen för vårt uppdrag erbjuder vi dig stora utvecklingsmöjligheter, spännande arbetsuppgifter i många olika typer av projekt och aktuella samhällsutmaningar.

Hos oss blir du en del av ett utvecklingsinriktat team på 30 engagerade kollegor med moderna kompetenser, olika bakgrund och breda erfarenheter.

Tillsammans sätter vi upp konkreta mål som vi arbetar mot. Tack vare ett samarbetsklimat präglat av ”högt i tak” och en bra och öppen dialog mellan chefer, medarbetare och politiker når vi starka resultat.

Mer läsning för dig