Till navigation Till innehåll (s)

Vattenplan 2020

I december 2020 antog kommunfullmäktige en vattenplan för Sollentuna kommun.

Vattenplanen beskriver bland annat nuläge, arbetsprocesser, målbilder och åtgärdsbehov när det gäller alla vattentyper (grundvatten, ytvatten, dagvatten, spillvatten och dricksvatten).

Samtliga handlingar i vattenplanen: