Till navigation Till innehåll (s)

Lämna anbud

Sollentuna kommun vill underlätta för såväl stora som små företag att delta i våra upphandlingar. Det är Lagen om offentlig upphandling (LOU) som reglerar hur upphandlingarna ska gå till. 

Aktuella upphandlingar

Att lämna anbud

  • Anbud ska lämnas elektroniskt.
  • Börja med att ta reda på vad upphandlingen handlar om och när anbudet ska vara inlämnat.
  • Var noga med att lämna korrekta kontaktuppgifter så att beslutet om tilldelning går till rätt person.
  • Notera att de så kallade "ska-kraven" i upphandlingsdokumentet måste vara uppfyllda. 
  • Frågor gällande anbudet och upphandlingen ställer du i vårt elektroniska verktyg. Svar på frågorna meddelas alla som hämtat ut upphandlingsdokumentet.

Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, utvärderas på någon av följande grunder:

  1. Bästa förhållande mellan pris och kvalitet.
  2. Kostnad (livscykelkostnad) eller
  3. Pris.

När upphandlingen är färdig meddelas tilldelningsbeslut alla deltagande anbudsgivare. Avtal kan tecknas med vinnaren tidigast tio dagar efter tilldelningsbeslutet. 

Mer läsning för dig