Till navigation Till innehåll (s)

Trygghetspunkter i Sollentuna

En trygghetspunkt är en plats dit du kan komma vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion. Du kan då få aktuell information, möjlighet att värma dig eller annat stöd som du behöver.

Vad är en trygghetspunkt?

Trygghetspunkterna fungerar som informationscenter vid en kris. Om ett område till exempel saknar el, värme eller vatten under en tid kan trygghetspunkten användas för att kunna erbjuda dusch, toalett och ett mål mat. I riktigt svåra fall kan man även övernatta där. Trygghetspunkten kan också vara ett utlämningsställe för vatten.

Sollentunas trygghetspunkter

  • Arena Satelliten, Allfarvägen 4
  • Rotebrohallen, Hertig Karls väg 17
  • Edsbergshallen, Edsbergs torg 1

När öppnar kommunen en trygghetspunkt?

  • Stora elavbrott, störningar i försörjningen av dricksvatten eller stora störningar i kommunikationer, så att mobilnät eller internet ligger nere.
  • Naturhändelser som storm, översvämning eller skogsbrand i närområdet.
  • Spridning av smitta eller farliga ämnen.
  • Terrordåd, krigsfara eller krig.

Hur vet jag att en trygghetspunkt är öppen?

Via sollentuna.se och sociala medier får du veta att en eller flera trygghetspunkter aktiverats. Om dessa kanaler inte fungerar kan information gå ut via radions P4 Stockholm.

Du kan också få information hos:

  • Kommunens kontaktcenter och Sollentuna bibliotek som ligger i Turebergshuset entré på Turebergs torg 1.
  • Arena Edsberg på Edsbergs torg 3.
  • Arena Rotebro på Hertig Karls väg 13.

Olika typer av trygghetspunkter

Beroende på vad som hänt fattar kommunens centrala krisledning beslut om vilket stöd trygghetspunkten ska kunna ge.

Vi ser regelbundet över våra trygghetspunkter i Sollentuna för att se till att de kan ge det stöd vi behöver. Trygghetspunkterna ska också finns på olika platser i kommunen, så att stödet finns nära invånarna i alla kommundelar.

Vilka träffar jag på en trygghetspunkt?

På trygghetspunkterna finns medlemmar från Frivilliga resursgruppen (FRG). FRG är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

FRG leds av Sollentuna kommuns centrala krisledning. FRG har utbildning i bland annat första hjälpen, hjärt- och lungräddning och att möta människor i kris.

FRG Sollentuna

Mer läsning för dig