Till navigation Till innehåll (s)

För dig som är ny i Sverige och Sollentuna

Här kan du som är ny i Sverige hitta viktig information om det stöd du kan få och vad kommunen har hand om i Sollentuna. Du hittar bland annat information om skola för barn och studier i svenska för vuxna (sfi). Det finns också aktiviteter för dig som vuxen att delta i, så att du snabbt blir delaktig i samhället och i Sollentuna.

Kontakta kommunen

Kontaktcenter är din väg in i kommunen och du kan besöka  kontaktcenter i kommunhusets entré. Kontaktcenter har många kunniga handläggare som är specialiserade inom kommunens alla områden. 

Lokal samhällsinformation

Du är välkommen att delta i kommunens lokala samhällsorientering. Här får du lokal information och kunskap om vilket stöd du kan få i området där du bor. Vi träffas i grupper och pratar om vad kommunen gör och vilket stöd kommunen erbjuder.
Exempel på ämnen som tas upp är:

  • Enheten för föräldrastöd informerar om frivilliga insatser och det stöd du kan få som förälder.
  • Socialtjänsten berättar om arbetet med barn och familjer och när en familj kan få stöd.
  • Vilken typ av stöd det finns för dig om du är utsatt för våld eller om du själv är våldsam mot närstående.
  • Polisen berättar om de vanligaste brotten bland unga, samtyckeslagen, hur man kommer i kontakt med polisen.

Vill du vara med? Kontakta oss via e-post: flyktingintro@sollentuna.se

Ange namn, språk och kontaktuppgifter.

Föräldraskap i Sverige

Är du förälder kan du delta i föräldraträffar för nyanlända med barn 0 - 18 år. Här får du veta hur skola, förskola, vård och socialtjänst fungerar och möjlighet att diskutera föräldraskap i ett nytt land med både kommunens anställda och andra föräldrar i samma situation. Du får stöd av tolk. Dessa ämnen tas upp:

  • Familj i nytt land.
  • Skola.
  • Hälsa och sjukvård.
  • Föräldrars rättigheter och skyldigheter.
  • Att vara förälder till en tonåring.

Vill du vara med? Kontakta oss via e-post: flyktingintro@sollentuna.se

Ange namn, språk och kontaktuppgifter.

Länkar

Sfi Svenska för invandrare

Centrum för Integration och Flerspråkighet Sollentuna

Stöd från Arbetsförmedlingen

Informationsverige

Mer läsning för dig