Till navigation Till innehåll (s)
Drönarbild av Edsberg.

Edsberg

Inom Edsberg pågår flera stadsutvecklingsprojekt. Utöver bostäder byggs under 2022-2023 en ny skolgård och park vid Edsbergsskolan.

Kommundelen Edsberg består av flera delområden. Utöver Edsbergs centrum ingår även Edsbacka, Landsnora, Kvarnskogen, Östra Edsberg, Edsängen, Edsbergs sportfält och Väsjön. Inom Edsberg ligger bland annat Edsbergs slott, Rudbecksskolan, Edsbergskyrkan, Sollentuna sim- och sporthall och Edsbacka värdshus.

Edsbergs centrum var när det öppnades 1964 Sollentunas största centrum med 18 butiker. Höghusen på Drevkarlsstigen syns på långt håll, likaså terrasshusen som uppfördes 1986 på Platåvägen. I Edsberg finns skolorna Rösjöskolan (årskurs 1-6) och Edsbergsskolan (årskurs 7-9).

Under 2000-talet har flerbostadshus kommit till bland annat längs Frestavägen, Djupdalsvägen och på Ribbings väg intill Rösjöskolan.

Utvecklingsplan

I juni 2022 godkände kommunstyrelsen en utvecklingsplan för Edsberg. Syftet är att kunna utveckla en ännu mer attraktiv stadsmiljö, vilket är ett steg mot målet om inga utsatta områden 2030. Utvecklingsplanen fokuserar i första hand på centrum och skolfastighetens utemiljö. 

Aktuell stadsutveckling

Stadsutvecklingen i Edsberg berör främst de centrala delarna, områdena kring Ribbings väg och Skyttevägen. 

Ny skolgård och park

Hösten 2023 kommer Edsbergsskolan att ha en helt ny skolgård. ”På köpet” får centrala Edsberg en ny park och ett område för aktivitet som kan användas även utanför skoltid. Målet med satsningen är bland annat att öka attraktiviteten och tryggheten i centrala Edsberg. Arbetet startar under 2022.

Edsbergsskolans skolgård som arkitektskiss

Edsbergsskolans nya skolgård.

Bakom satsningen ligger flera faktorer. Bland annat visar analyser att den nuvarande skolgården inte lockar till aktivitet. Men det handlar också om att erbjuda elever och övriga invånare en plats för möten, inte minst för att öka tryggheten i området.

Den nya skolgården och parken kommer att byggas kring Edsbergsskolan och ner mot Danderydsvägen.

På skolgården och i parken kommer det att finnas funktioner som kan användas både under och efter skoltid.

Här byggs t ex en plan för basket, anpassad både för traditionell basket och street-basket, en plan med konstgräs, löparbanor, utegym mm. Men här finns även lugnare platser för möten och samvaro. Den norra delen av skolgården utformas med en tydlig avgränsning mot Edsbergs torg. Dessutom anläggs ett tydligt gångstråk mellan Edsbergs torg och Danderydsvägen. Särskolan får en egen utemiljö.

Nya bostäder 

Sollentunahem bygger nya hyresrätter i kvarteret Esset på Ribbings väg som kommer att stå klara 2022. Mellan befintliga bostadshus byggs fyra hus varav ett högre hus på 12 våningar. Dessutom ett nytt garage, nya platser för parkering utomhus, nya miljöhus och delvis ny gårdsmiljö. Det första huset beräknas vara klart för inflyttning under hösten 2022.

Kommande bostadsproduktion planeras även inom fastigheten Eklövet 3 på Ribbings väg och på fastigheten Ekstocken längs Danderydsvägen. Mer information om dessa projekt kommer att publiceras senare.

Edsbergs allé

På längre sikt finns en plan på att koppla samman Edsberg och Väsjön för bil- och kollektivtrafik genom att förlänga Edsbergs allé till Ribbings väg vid den nuvarande nedfarten till Sportfältet. När i tiden vägen byggs styrs av utbyggnadstakten i Väsjön. Kommunen har beslutat att den större delen av Väsjö torg ska vara utbyggt innan utvecklingen av Södra Väsjön startar, det vill säga det delområde som omfattar bostäder på den norra delen av nuvarande Edsbergs sportfält.

Södra Väsjön och Sportfältet

Mer läsning för dig