Till navigation Till innehåll (s)

Fjärrvärmenätet byggs ut längs Bagarbyvägen

Fram till årsskiftet 2024/2025 byggs fjärrvärmen ut längs Bagarbyvägen. Arbetet sker i etapper med start från söder. Under byggtiden kommer trafiken på Bagarbyvägen att påverkas.

Det är Sollentuna Energi & Miljö AB, SEOM, som förbättrar och bygger ut fjärrvärmen i Sollentuna. Utbyggnaden längs Bagarbyvägen är främst till för den växande stadsdelen Södra Häggvik som ska anslutas till fjärrvärmenätet.

Sträckningen går till största del längs Bagarbyvägen och dess närhet. Den första etappen är i området mellan Töjnavägen och Bygatan. Parallellt kommer även arbete påbörjas i området från rondellen vid Bygdevägen till Knistavägen.

Arbetet kommer att genomföras i olika etapper fram till årsskiftet 2024/2025.

En del träd på kommunal mark i området kring Bagarbyvägen kommer fällas. 

Arbetet omfattar även:
  • Flyttning av andra befintliga ledningar för att frigöra utrymme för de nya huvudledningarna.
  • Tillbyggnad/ombyggnad fjärrvärmekammare.
  • Återställning av vägar, parkeringar, busshållplatser, gång- och cykelvägar och grönytor efter avslutat arbete.

Arbetet utförs av SEOMs entreprenör Bäckström Anläggning AB.

Boende i området kommer att få information från SEOM under tiden arbetet pågår. Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta kundtjanst@seom.se.

Fjärrvärme längs Bagarbyvägen

 

Mer läsning för dig