Till navigation Till innehåll (s)

Fjärrvärmenätet byggs ut längs Bagarbyvägen

Från augusti 2022 fram till årsskiftet 2024/2025 kommer utbyggnad av fjärrvärme att ske längs Bagarbyvägen. Utbyggnaden sker i etapper med start söderifrån. Under byggtiden kommer trafiken på Bagarbyvägen att påverkas. Tillfälliga trafikljus kommer placeras ut på vissa platser och i perioder kommer trafiken behöva ledas om.

Det är Sollentuna Energi & Miljö AB, SEOM, som förbättrar och bygger ut fjärrvärmen i Sollentuna. Utbyggnaden längs Bagarbyvägen är främst till för den växande stadsdelen Södra Häggvik som ska anslutas till fjärrvärmenätet.

Den berörda sträckningen går till största del längs Bagarbyvägen och dess närhet. Den första etappen är i området mellan Töjnavägen och Bygatan. Parallellt kommer även arbete påbörjas i området från rondellen vid Bygdevägen till Knistavägen.

Arbetet kommer att genomföras i olika etapper från mitten av augusti fram till årsskiftet 2024/2025.

För att förbereda för nedgrävning av nya ledningar kommer vissa träd som finns på kommunal mark i området kring Bagarbyvägen behöva fällas. Röjningsarbetet startar i augusti.

Arbetet omfattar även:
  • Flyttning av andra befintliga ledningar för att frigöra utrymme för de nya huvudledningarna.
  • Tillbyggnad/ombyggnad av befintliga fjärrvärmekammare.
  • Återställning av vägar, parkeringar, busshållplatser, gång- och cykelvägar och grönytor efter avslutat arbete.

Arbetet utförs av SEOMs entreprenör Bäckström Anläggning AB.

Boende i området kommer att få information från SEOM under tiden arbetet pågår. Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta kundtjanst@seom.se.

Fjärrvärme längs Bagarbyvägen