Till navigation Till innehåll (s)

Stödboende/särskilt boende

Om du med psykisk funktionsnedsättning har omfattande behov av stödinsatser dygnet runt, kan du ansöka om stödboende, HVB eller särskilt boende.

I Sollentuna kommun finns tre stödboenden. Vid behov finns möjlighet att bo på boenden utanför kommunen. På stöd- och särskilda boenden betalar du hyra, mat. Och i vissa fall en avgift för omsorg som är baserad på din inkomst.

Ansökan

Ansökan om stödboende/särskilt boende gör du hos Enheten för socialpsykiatri genom att göra en biståndsansökan. Har du redan kontakt med en socialsekreterare kan du vända dig direkt till honom/henne.

Kontakt

Så går en ansökan till

Biståndsansökan

Så kan du påverka

Lämna synpunkter