Till navigation Till innehåll (s)
Vit friggebod vid ett staket i en trädgård med fina träd i bakgrunden.
Komplementbyggnad

Friggebod

En friggebod är en mindre byggnad som kan användas som till exempel redskapsbod, förråd eller växthus.

Bygglov behövs inte

Du behöver varken bygglov eller anmälan om

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • den ska vara en komplementbyggnad
  • den är högst 15,0 kvadratmeter. Om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15,0 kvadratmeter tillsammans
  • tacknockshöjden är högst 3,0 meter 
  • den uppförs fristående (får exempelvis inte byggas ihop med bostaden) 
  • den placeras i närheten till ett en-eller tvåbostadshus
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne eller närmare om grannen medger det 
  • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.  

Handläggningstid: ingen handläggningstid
Kostnad: ingen kostnad