Till navigation Till innehåll (s)

Gömmer du på en lokalhistorisk skatt?

Många föreningar och organisationer förvarar sina handlingar hos oss. Här är de i säkert förvar. Du kanske är medlem i någon förening som har intressanta handlingar i sitt arkiv.

Kommunarkivet har därmed fått karaktären av ett gemensamt minne för hela Sollentuna. Det är värdefullt om lokalhistoriskt intressanta handlingar kan tas tillvara här. Materialet blir också tillgängligt för forskare.

Välkommen att ta kontakt med kommunarkivet för en eventuell deponering av din förenings material.

Kontakt

I mån av utrymme och efter överenskommelse åtar sig kommunarkivet att förvara enskilda arkiv. Sådana som bedöms vara av intresse för Sollentunas utveckling. Deponeringen är kostnadsfri.

Första gången en förening eller organisation lämnar handlingar till kommunarkivet, skrivs ett avtal. Det är för att vi ska vara överens om på vilka villkor handlingarna förvaras i arkivet. 

Bifoga en förteckning

När du lämnar in handlingar vill vi gärna ha en förteckning över det som levereras, ett så kallat reversal. Det fungerar som kvitto på det som kommunarkivet övertar ansvaret för.

Här anger du vilka handlingstyper som lämnas till arkivet. Du anger den tidsperiod som handlingarna täcker och hur många pärmar, kortlådor, protokollsböcker, buntar som leveransen innehåller.

Exempel 

  • styrelseprotokoll, 3 pärmar, 1968-1980.
  • korrespondens, 2 pärmar, 1970-tal.
  • fotografier, 2 album, 1960-70-tal.
  • kassaböcker, 2 st, 1968-1878.

Du ska ta med dig reversalet i två originalexemplar vid leveransen. Kommunarkivet återlämnar sedan det ena exemplaret underskrivet. Det går också bra att göra en egen förteckning på vanligt papper över handlingarna som lämnas till arkivet.

Blanketter

Mer läsning för dig