Till navigation Till innehåll (s)

Husutstakning och lägeskontroll

Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Lägeskontroll innebär att byggnadens läge, storlek och form kontrolleras mot givet bygglov.

 Om husutstakning krävs får du information om det i beslutet för bygglov och vid det tekniska samrådet.

Grovutstakning

Grovutstakning innebär att byggnadens läge markeras med träkäppar på marken innan förberedande markarbeten som sprängning, schaktning eller utfyllnad av mark. Kommunen utför utstakning normalt inom tre arbetsdagar efter att din beställning kommit in till oss.  

Finutstakning

Finutstakning innebär att byggnadens läge markeras med hög noggrannhet på profiler/galgar eller på marken. Den genomförs efter schaktning och innan grunden gjuts. Profilerna behöver vara stabila för att finutstakningen ska kunna hålla hög kvalitet och noggrannhet. 

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att byggnadens placering kontrolleras mot beviljat bygglov. Vanligen görs lägeskontrollen före gjutning, när grunden formsatts. Det är bra att göra lägeskontrollen så tidigt som möjligt så att eventuella fel kan rättas till innan gjutning sker.

I beslutet för bygglov står det om lägeskontroll behövs. Det meddelas även vid det tekniska samrådet. Lägeskontroll utförs normalt inom tre arbetsdagar efter att din beställning kommit in till kommunen.

Beställning av husutstakning och lägeskontroll

Du kan enkelt själv beställa husutstakning och lägeskontroll genom att använda vår e-tjänst. E-tjänsten är ett verktyg som är lätt att använda med tydliga instruktioner. Du väljer själv om du vill använda e-legitimation eller inte.

Beställ husutstakning med e-tjänst

Beställ lägeskontroll med e-tjänst

Utstakning utförs normalt inom 3 arbetsdagar efter beställning.

Mer läsning för dig