Till navigation Till innehåll (s)

Dödsfall och dödsboanmälan

När någon har avlidit behöver du anmäla det till Skatteverket. Om det inte finns några tillgångar i dödsboet kan du även behöva göra en dödsboanmälan.

Anmälan om dödsfall

När någon har avlidit ska dödsfallet så snart som möjligt anmälas till Skatteverket samt redovisa den avlidne personens ekonomi. Enligt lag skall alltid en s.k. bouppteckning göras. 

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och ska göras vid en särskild förrättning inom tre månader efter dödsfallet och lämnas till Skatteverket.

Ska man göra en dödsboanmälan istället för bouppteckning?

En dödsboanmälan kan du göra i vissa fall. Till exempel om det inte finns tillgångar i ett dödsbo som räcker för att betala begravningen, eller andra kostnader i samband med dödsfallet. Bouppteckningen kan ersättas med dödsboanmälan om den dödes tillgångar bara räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Det gäller om:

 • dödsboets tillgångar endast räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet. Normbelopp finns avseende skäliga begravningskostnader.
 • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet

Den som företräder dödsboet kan göra en ansökan om dödsboanmälan och en dödsboutredare undersöker om förutsättningar finns för att göra en dödsboanmälan. Efter utredning av socialnämnden i den kommun där den avlidne var folkbokförd görs en dödsboanmälan till Skatteverket. 

Viktigt att tänka på vid/innan dödsboanmälan

 • Stoppa genast alla autogiron.
 • Inga räkningar ska betalas.
 • Inga pengar får användas förrän dödsboanmälan är klar.
 • Finns det tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas för begravningskostnaderna.
 • Den som företräder dödsboet ska så fort som möjligt kontakta aktuella fordringsägare och meddela dödsfallet.
 • Ett dödsbo kan i vissa fall vara berättigad till ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Ansökan görs hos socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt. 

Förklaringar

 • Bouppteckning – är en förteckning över den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Den skall göras inom tre månader efter dödsfallet. Du kan få hjälp av en begravningsbyrå, advokat eller jurist med att göra en bouppteckning eller göra den själv. Gå in på skatteverkets hemsida, där finns mycket information. Länk hittar du nedan.
 • Dödsboanmälan – är en förenklad form av bouppteckning som kommunen hjälper dig att göra.
 • Dödsbo – är en avlidne persons tillgångar och skulder.
 • Dödsbodelägare – är den som enligt lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet.

Anser du som efterlevande att en dödsboanmälan ska göras, ska du kontakta socialkontoret så fort som möjligt.

Länkar

Mer information om bouppteckning hittar du på Skatteverkets hemsida

Mer läsning för dig