Till navigation Till innehåll (s)
Liten flicka och man I Malmparken

Befolkningsstatistik

Under år 2023 ökade folkmängden med 553 personer. Vid årsskiftet 2023/2024 hade Sollentuna kommun 76 790 invånare.

Folkmängden i Sollentuna kommun ökade med 553 personer under år 2023. Folkökningen består av ett flyttningsöverskott (fler inflyttade än utflyttade) på 315 personer och ett födelseöverskott (fler födda än döda) på 199 personer.

689 barn föddes i kommunen under året och 490 personer avled. 7 752 personer flyttade till kommunen och 7 437 personer flyttade från Sollentuna. Av de personer som flyttat till kommunen under 2023 kommer 5 255 personer från andra kommuner i Stockholms län. 1 402 personer kommer från övriga Sverige och 1 095 personer från utlandet.

I jämförelse med Sverige som helhet har Sollentuna kommun en större andel barn och unga och en mindre andel invånare över 65 år. 

Antal invånare per åldersgrupp 2023-12-31

0-9 år: 9 188
10-19 år: 11 026
20-29 år: 7 903
30-39 år: 10 630
40-49 år: 10 978
50-64 år: 14 793
65-  år: 12 272

Totalt: 76 790 invånare

Antal invånare per kommundel 2023-12-31

Rotebro: 8 788
Viby: 5 660
Norrviken: 3 323
Vaxmora 2 607
Häggvik: 6 333
Edsberg: 13 266
Tureberg: 19 099
Sjöberg: 4 627
Helenelund: 12 794
Järvafältet: 293

Totalt: 76 790 invånare

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen innehåller en beskrivande rapport samt tabeller med kommunens förväntade befolkningsutveckling. Prognosen omfattar en tioårsperiod och är ett stöd när kommunen planerar sin verksamhet.

Statistiska centralbyrån

SCB Kommuner i siffror - jämför kommuner

 

Mer läsning för dig