Till navigation Till innehåll (s)
Flygfoto över Sollentuna som visar olika villor i området Fågelsången.
Ändringar

Ändringar av beviljat bygglov

Om du vill göra ändringar i det du ska bygga efter att du fått bygglov, kan du behöva ansöka om nytt lov.

Bygglov kan behövas

Du behöver alltid kontakta kommunen:

  • Vissa mindre ändringar kan hanteras i samma bygglov, men du behöver alltid diskutera det med din handläggare.
  • Om det inte går att göra som ändring i beviljat bygglov så behöver du söka nytt bygglov.

Allt du behöver veta om ändring av beviljat bygglov

Handläggningstid: ca 2 - 6 veckor
Kostnad: ca 2500 - 25000 kr

Kostnaden för ett nytt lov beror på ändringarnas omfattning och vad ditt ärende gäller. Kontakta din handläggare för att få veta mer om kostnad och tid för handläggning.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • ansökan, via blankett eller e-tjänst
  • samma typer av handlingar som du behövde i det första ärendet.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 3 steg avklarade