Till navigation Till innehåll (s)
kvinna som målar

Stöd till äldre

Sollentunas äldre ska kunna leva ett bra och meningsfullt liv i trygghet. Kommunen erbjuder många olika former av stöd och service för dig som är äldre.

Har du frågor om äldreomsorg?

Vi som svarar på dina frågor jobbar på kommunens kontaktcenter och är speciellt utbildade inom äldreomsorg.

Hälsopedagoger

Kommunens hälsopedagoger vägleder dig som senior till hälsofrämjande aktiviteter med social gemenskap. Om du önskar kan vi följa med dig första gången till en av våra träffpunkter i kommunen. Vi kan även hjälpa dig att få kontakt med Frivilligcentralen, som bedriver volontärverksamhet, samt med olika aktörer i kommunen som arbetar hälsofrämjande.

Hälsopedagogerna i kommunen erbjuder dig som senior ett hembesök. Hembesöket erbjuds aktivt till olika målgrupper, t ex till dig som är 85 år. Är du yngre eller äldre senior och önskar ett hembesök är du välkommen att själv kontakta oss. Vid hembesöket får du information om kommunens hjälp- och stödinsatser och vart du vänder dig. Vi samtalar kring trygghet och hälsa, vilka aktiviteter och mötesplatser som finns för seniorer i Sollentuna kommun och hur du kan förebygga fallolyckor i hemmet. Du kan diskutera och ställa frågor utifrån din situation och i förebyggande syfte för framtiden. Hembesöket kostar ingenting.

Kontakt

Vi som arbetar som hälsopedagoger heter Caroline Helenius och Karin Stenberg. Du kan kontakta oss via e-post eller genom att ringa kontaktcenter.

Syn- och hörselkonsulent

Kommunens hälsopedagog Helena Levin kommer till våra träffpunkter en gång i månaden för enskild rådgivning, hjälp till självhjälp med syn- och hörselhjälpmedel. Du kan också få lättare service såsom byte av batteri och slangar till hörapparaten samt föreläser om syn och hörsel.

Obs! Helena gör inga ögon- eller hörselkontroller. För aktuella datum se träffpunkternas månadsblad. Du kan även kontakta Helena på telefon 08-57922131 eller via e-post: helena.levin@sollentuna.se

Träffpunkter för seniorer

Sociala aktiviteter för dig som senior

Senior i Sollentuna

Mest besökta sidor

  • Ansök om äldreomsorg

    Många av de insatser kommunen erbjuder är behovsprövade, vilket betyder att du måste ansöka om att få dem. Du ansöker genom att skicka in en ansökan via e-tjänst eller blankett.

  • Hemtjänst för dig som är äldre

    Det är viktigt att du som är äldre känner dig trygg i ditt eget hem. Om du har svårt att klara av dina vardagliga sysslor kan du ansöka om hemtjänst för att få hjälp och stöd.

  • Boende för dig som är äldre

    I Sollentuna har du möjlighet att tryggt och säkert bo kvar i din bostad så länge du önskar. Ibland kan bostaden behöva anpassas för att detta ska fungera. Det finns också möjlighet att ansöka om att flytta till ett annat boende.

 

Mer läsning för dig