Till navigation Till innehåll (s)
Ett attefallshus
Attefallsåtgärder

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Anmälan behövs alltid

Du behöver göra en anmälan om

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • byggnaden är högst 30,0 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har ett eller flera attefallshus på din tomt får de totalt vara 30,0 kvadratmeter tillsammans
 • byggnaden har en taknockshöjd som är högst 4,0 meter
 • byggnaden placeras fristående, men i närhet till bostadshuset
 • byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det.

Du behöver alltid bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallshus ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö 
 • byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter.

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner

Läs mer om attefallshus på Boverkets webbplats

Om byggnaden placeras mindre än 30 meter från järnväg, räknat från spårens mitt, så krävs medgivande från Trafikverket.

Allt du behöver veta om anmälan för attefallshus

Handläggningstid: ca 2 - 4 veckor
Kostnad: ca 5000 - 8000 kr

Just nu är det många som vill bygga, vilket gör att vi har lite längre handläggningstider än vanligt.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • anmälan via e-tjänst
 • situationsplan på tomtkarta
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
 • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • godkännande från berörda grannar, som signerar alla handlingar, om du bygger närmare än 4,5 meter från en gräns. 
 • konstruktions- och grundläggningsritningar (krävs inte vid enkla byggnader så som växthus och carport)
 • redovisning av byggnadens genomsnittliga så kallade U-värde. Detta behöver du ange om byggnaden ska värmas upp till mer än 10 grader, det gäller till exempel för en gäststuga eller ett bostadshus
 • redovisning av ventilation, när byggnaden är ett bostadshus.

Avgift för vatten och avlopp

Ska du använda ditt attefallshus som en bostad så tillkommer en avgift för att ansluta den till det kommunala vatten- och avloppsystemet. Då kommer du få en separat faktura från SEOM på ca 25 000 kr för detta. 

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 11 steg avklarade