Till navigation Till innehåll (s)

För hundägare

Generellt råder kopplingstvång på alla offentliga platser i Sollentuna kommun. Hundar får bara vara lösa på den egna tomten och i vissa skogsområden. Du kan också låta din hund springa fritt i en hundrastgård.

Det är ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna som talar om vad som gäller för hundar. Läs därför ordningsföreskrifterna som gäller i Sollentuna i dokumentet "Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Sollentuna kommun", som du hittar nedan. Varje kommun skapar sina egna ordningsföreskrifter så det är inte alltid så lätt att veta vad som gäller – reglerna kan ändras när man passerar en kommungräns.

Hunden måste vara kopplad på offentlig plats

I Sollentuna måste hunden vara kopplad när du vistas på offentlig plats. Du får ha din hund lös på din tomt, i rastgård och vissa områden i skogen. Men även när det är tillåtet att ha hunden lös måste du ha den under uppsikt och vara säker på att den lyder dig och inte springer ut från tomten eller försvinner iväg i skogen. Hunden ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Det finns områden där hunden inte får vistas, läs mer i ordningsföreskrifterna längst ner på den här sidan.

God tillsyn

Under tiden 1 mars-20 augusti ska hunden enligt lag hållas under sådan tillsyn att de hindras löpa lösa i marker där det finns vilt. Under resten av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva och förfölja vilt. Tikar ska hållas kopplade inom hela kommunen när de löper, då får de bara släppas lösa inom inhägnat område.

Du som har en hund i din vård är alltid ansvarig för det som händer om hunden springer iväg, även om det är hunden som skadas vid händelsen.

Plocka upp hundbajs

Hundbajs ska alltid plockas upp på allmän plats. Även i skog och mark bör man hålla rent efter sin hund, särskilt om man är nära exempelvis anlagda motionsspår.

Lokala ordningsföreskrifter

Hundrastgårdar i Sollentuna

Mer läsning för dig