Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsan för hälsa och välbefinnande

Elevhälsan finns på alla skolor. De arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom att erbjuda stöd och hjälp till eleverna. Det medicinska arbetet är en del av elevhälsan. Men fokus ligger på utbildning, arbetsmiljö och välbefinnande.

På varje skola finns det ett team av skolsköterska, kurator och specialpedagog. De arbetar tillsammans för att eleverna ska få den hjälp och stöd de behöver.
Utöver detta finns det även centralt placerade skolläkare och psykologer som har flera skolor som sitt ansvarsområde.

Kontakt

Kontaktuppgifter till elevhälsan finns på respektive skolas webbsida.