Till navigation Till innehåll (s)

Stora vattenprojekt med stöd från EU

EU driver projektet LIFE IP Rich Waters med syftet att ta reda på kvaliteten på vattnet i sjöar och hav i distriktet Norra Östersjön och sedan arbeta med förbättringar. Ett annat syfte är att samla information och göra den enkel och tillgänglig.

LIFE IP Rich Waters är ett EU-finansierat projekt. Sollentuna deltar med två delprojekt: bottenbehandling av Norrviken och att ta fram en vattenplan. Inom Rich Waters samarbetar kommunen med myndigheter, andra kommuner, företag, forskare, föreningar och förbund, så att förvaltningen av våra vatten blir så effektiv som möjligt.  

LIFE IP Rich Waters

Mer läsning för dig