Till navigation Till innehåll (s)

Kontroll av barnomsorgsavgiften

Det är viktigt att du betalar rätt avgift. Om hushållets samlade inkomst ändras är det viktigt att du anger det i vår e-tjänst. Vi kontrollerar inkomsten i efterhand. Det sker vart annat år. Om du inte angett rätt inkomst är risken att du får betala in avgiften i efterhand.

Under 2024 kontrollerar vi barnomsorgsavgiften från år 2022. Kontrollerna genomförs med två års fördröjning, eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgänglig tidigare.

Som vårdnadshavare har du ansvar för att meddela rätt inkomst och ange rätt antal personer (make/maka/sambo) i hushållet där barnet är folkbokfört.
 

Genom att jämföra den totala årliga inkomsten (före skatt) enligt Skatteverkets register och dela denna med 12 får vi fram en genomsnittlig månadsinkomst. 

Ändra inkomst

Ändra inkomst i e-tjänsten för barnomsorg

Frågor och svar om avgiftskontroll

Frågor och svar om avgiftskontroll

Mer läsning för dig