Till navigation Till innehåll (s)

Kontroll av barnomsorgsavgiften

Det är viktigt att du betalar rätt avgift. Därför kontrollerar vi varje år hushållets samlade inkomst före skatt.

Fel datum på fakturan för avgiftskontrollen

Notera att det står fel förfallodatum på din senaste faktura för avgiftskontrollen. Rätt datum är 30 november. Ingen ny faktura kommer att skickas ut.

Under våren 2022 så inleder vi kontroller av barnomsorgsavgiften från år 2020.

Vi jämför de inkomstuppgifter (före skatt) som du lämnat till oss med uppgifter från Skatteverket. Visar det sig att den inlämnade uppgiften har varit lägre än den faktiska, får du en faktura på det resterande beloppet. 

Kontrollen är viktig ur rättvisesynpunkt. För att din avgift ska bli rätt är det viktigt att kommunen alltid har aktuell inkomstuppgift. Som vårdnadshavare har du ansvar för att meddela rätt inkomst och ange rätt antal personer (make/maka/sambo) i hushållet där barnet är folkbokfört.
 
Genom att jämföra den totala årliga inkomsten (före skatt) enligt Skatteverkets register och dela denna med 12 får vi fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med de uppgifter som du har lämnat till oss och som är registrerad som underlag för avgiftsberäkningen.
 
Skillnaden mellan uppgiven inkomst och taxerad inkomst (före skatt) kan bero på att du har inkomst som har beskattats i annat land. Eller att du är egen företagare och har anmält annan inkomst än den taxerade.

Ändra inkomst

Frågor och svar om avgiftskontroll