Till navigation Till innehåll (s)

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är ett föräldrastödsprogram som visar hur du som förälder stärker relationen till ditt barn och hur du kan förstå ditt barns känslomässiga behov av trygghet, tröst, stöd och utforskande. Programmet bygger på anknytningsteorin. Gruppen är nu fullsatt och intresseanmälan stängd.


Vi erbjuder flera olika föräldragrupper. Är du osäker på vilken grupp som passar dig och dina behov bäst?
Här kan du läsa mer om de olika grupperna

Trygghetscirkeln hösten 2023 

Anmälan är nu stängd eftersom gruppen är fullsatt, välkommen tillbaka, ny grupp planeras starta våren 2024.

Dagar: Onsdagar.

Datum: Startdatum är 13 september.
Övriga datum är 20/9, 27/9, 4/10,11/10, 18/10, 25/10 och 1/11.

Tid: 17.00 - 18.45.

Var: Mässvägen 7A, i familjecentralens lokaler

Att delta i kommunens föräldrastödsprogram är kostnadsfritt. 

Intresseanmälan är nu stängd

Mer om Trygghetscirkeln

Trygghetscirkelns föräldraskap består av åtta träffar á 1.45 timme.  Vid första tillfället visar och introducerar vi "Trygghetscirkeln" som är ett visuellt hjälpmedel för att kunna se, förstå och möta barns grundläggande behov som ett led för att öka barns trygghet. En trygghet som är till hjälp för att bättre kunna möta livets med- och motgångar.

Internationell anknytningsforskning visar att föräldrastödsprogram som ökar föräldrars förmåga att lyhört läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov skapar trygghet hos barnet och påverkar barnets beteende positivt. 

Programmet "Circle of Security - Parenting" är utformat i USA av Glen Cooper, Kent Hoffman och Bert Powell. Det har genomförts en studie i Sverige på detta föräldraprogram.
Läs mer om studien på su.se