Till navigation Till innehåll (s)

Drogförebyggande arbete

Det förbyggande arbetet handlar mycket om att samverka och sprida kunskap om hur alkohol-, tobak och drogvanorna ser ut i Sollentuna. Arbetet följs bland annat upp i en länsövergripande enkät, den så kallade Stockholmsenkäten. 

Föreläsning om alkohol, droger och tobak

Den 1 december 2022 hade vi en föreläsning för föräldrar i Rudbecks aula. Föreläsningen spelades in så du kan ta del av den i efterhand. Det som presenteras är:

 • Kunskap kring tobak, alkohol och droger bland unga.
 • Hur är situationen i Sollentuna?
 • Vad man kan göra som förälder och tips på hur du kan prata med din ungdom.
 • Var kan du vända för att få stöd och hjälp.
 • Frågestund. 

Kontakt

Innehåll

 • Stockholmsenkäten

  Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Det är en undersökning om ungdomars levnadsvanor som unga själva får svara på.

 • Tobak

  Tobak är nästan alltid det första preparatet som barn kommer i kontakt med. Rökande ungdomar erbjuds även oftare att köpa narkotika. Att avstå från tobak gör det lättare att tacka nej till andra droger.

 • Alkohol

  Drickandet har minskat kraftigt över tid och fler unga väljer bort alkohol helt. Att alkohol skadar hjärnan vet vi. Men då hjärnan utvecklas ända fram till 25 års ålder är ungas hjärnor ännu känsligare än vuxnas.

 • Narkotika

  I Sollentuna arbetar vi aktivt för att färre unga ska använda tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Majoriteten av ungdomarna i Sollentuna kommun har inte testat narkotika.

 • Doping

  En del människor använder dopningspreparat och kosttillskott för att hitta genvägar till att uppnå sina skönhetsideal. Att arbeta förebyggande mot doping är en ganska ny insats.

Länkar

Tonårsparlören

Drugsmart

Drogfakta