Till navigation Till innehåll (s)

Translate och översättning av språk

Primärspråket på sollentuna.se är svenska, och kommunen tillhandahåller ingen egen översättning av innehållet på webbplatsen till andra språk.

Translate the website

This website has no function for translation into other languages. As a visitor you can, however, use external services to translate the content, if you want to take part of the information in languages other than Swedish.
 
Examples of such services are Google Translate from Google. By using a feature like that, your visit will be tracked by an external party, such as Google.

Translate sollentuna.se with Google Translate

Översättning av innehållet på sollentuna.se

Om du som besöker sollentuna.se önskar att ta del av innehållet på något annat språk än svenska så kan du använda externa tjänster som översätter informationen åt dig. Vi ansvarar inte för att innehållet blir korrekt översatt.

Google Translate är ett exempel på ett översättningsverktyg. Tänk på att om du använder det verktyget så kan ditt besök spåras av Google, vilket innebär att dina personuppgifter kan överföras till USA eller annat tredje land.

Översätt sollentuna.se med Google Translate

Mer läsning för dig