Till navigation Till innehåll (s)

Mallas förskola i Edsberg

Mallas förskola har nya lokaler i Gärdesskolans nya skola.

Mallas Förskola,

Adress
Malla Silfverstolpes väg 2

E-post
charlotte.ryhre@sollentuna.se

Kontakt 

Avdelningarna

 • Jollen: tfn 073 765 30 11.
 • Bojen: tfn 073 915 23 03.
 • Ankaret: tfn 073 915 12 35.
 • Bryggan: tfn 073 765 30 31.
 • Skeppet: tfn 073 915 23 02.

Om Mallas förskola

 • Kommunal förskola.
 • Mallas förskola har 100 platser. 

Vi erbjuder ett lustfyllt lärande för varje barn där trygghet och omsorg är en grund. Vi utmanar, utforskar och undervisar inom alla områden under barnens hela förskoletid.

Barnens intressen och behov ligger till grund för våra teman och projekt. Att få pröva, lyckas och få stöd i sitt lärande. Det lägger grunden för en stark självkänsla och en nyfikenhet för fortsatt lärande. Leken får stort utrymme och stöds av ett medvetet arbetssätt hos våra pedagoger. Att kunna leka tillsammans och att ha vänner är en grund hos oss. Vi jobbar bland annat med:

 • Normer och värden
 • Språk och kommunikation
 • Identitet, utveckling och samspel
 • Matematik
 • Ansvar och inflytande
 • Natur och teknik
 • Motorik och hälsa
 • Skapande

Maten lagas av Compass Group.

Barn ska få vara i en giftfri miljö. Vi följer kommunens riktlinjer för en Giftfri förskola.

Ansök om plats i förskola

Mer läsning för dig